Rendeletek

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól - 1/2013. (II. 14.)

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról -14/2010. (XII. 16)

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről - 3/2013./III.8.

Helyi építési szabályzat - Hatályos: 2013. június 12-től

Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Helyi közművelődésről

Helyi lakásépítés, bővítés és vásárlás támogatására

Közbeszerzési Szabályzat 1/2009. (IX. 8.)

Középületek, közterületek fellobogózása - 15/2000 (XII. 20.)2012.V.31.- Hatályos: 2012. május 31-től

Közterületek használatáról 8/2008. (VI. 03.)

Lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésükről

Lakóingatlanok települési átlagértékéről 12/2005. (XII. 21.)

Hely népszavazás, népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről - 5/1999. (IV. 27.)

Adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségének szabályozása - 12/1992. (X. 1.)

Állattartás helyi szabályozása - 20/2012. (IX.19.) Hatályos: 2012. október 1.

Gyermekjóléti alapellátásokról 14/2012. (V.24.)

Házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, valamint a fizetendő díjakról - 7/2011. (IV.18.)

Háziorvosi és fogorvosi körzetről 11/2002. (X. 14.)

Helyi adókról - Hatályos: 2014. január 1-től

Önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közműépítés költségeiről

Önkormányzati biztos kirendeléséről és feladatairól - 9/1997. (IX. 4.)

Önkormányzati jelképekről, használatának rendjéről - 15/2012. (V. 31.) Hatályos: 2012. május 31-től

Önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről - 10/2009. (IX. 8.)

Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól - 10/2012. (III. 28.) Hatályos: 2012. március 29-től

Pályázati  érdekeltségi alap szabályozására - 2/2003. (I. 30.)

Pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról - Hatályos: 2014. január 1-től

Sportról és a helyi társadalmi szervezetek és vállalkozások támogatásáról - 5/2004. (IV. 20.)

Szabadidőközpont egyszerűsített részletes rendezési terve

Szervezeti és Működési Szabályzatról

Talajterhelési díjról - Hatályos: 2012. március 1-től

Tanyagondnoki szolgálatról - 11/2012. (III. 28.) - Hatályos: 2012. április 1-től

Településtisztaságról és a környezet védelméről - 22/2012. (XII. 27.) - Hatályos:  2013. január 1-től

Temetőkről és a temetkezés rendjéről - Hatályos: 2012. május 31-től

Városi cím használatáról, az ezzel összefüggő feladatokról - 8/2009.(IX.8.)

Közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról - Hatályos: 2012. január 1-től

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2011. (IV. 18.) - Hatályos: 2013. május 1-től

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról - 6/2011. (IV. 18.) rendelet módosítása - Hatályos: 2013. május 1-től

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 9/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Közterület filmforgatási célú használatáról (Pacsa 9-2013)

 

 

 

 

           
           
           
           
           

 

Lap tetejére