Képviselő Testület

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai

A képviselőtestület tagjainak száma 7 fő. A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) alapján tagja a testületnek

Polgármester
Kelemen Tamás                      8761 Pacsa, Hegyi u. 15.

Alpolgármester
Bokor Ferencné                        8761 Pacsa, Rákóczi u. 42.

Testületi tagok
Dancsák Dávid                         8761 Pacsa, Szent I. tér 24/d.
Sabján Péter                              8761 Pacsa, Csány L. u. 7.
Gombos László János              8761 Pacsa, Ady u. 21.
Csalló Ervin                              8900 Zalaegerszeg, Rózsavölgyi u. 14.

Jakab Sándor                             8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 89 5/36


BIZOTTSÁGOK

Pacsa Város Önkormányzata Kévpiselő-testületének Gazdasági- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

Csalló Ervin  elnök             8900 Zalaegerszeg, Rózsavölgyi u. 14.
Jakab Sándor alelnök         8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 89 5/36
Dancsák Dávid                   8761 Pacsa, Szent I. tér 24/d
Henczi István                      8761 Pacsa, Gagarin u. 31.
Salamon Sándor Zsolt       8761 Pacsa, Kossuth u. 53.Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága

Dancsák Dávid elnök                       8761 Pacsa, Szent I. tér 24/d
Gombos László János alelnök         8761 Pacsa, Ady u. 21
Sabján Péter                                       8761 Pacsa, Csány L. u. 7.
Póka Márta                                        8761 Pacsa, Csány L.u.10.
Zsigmond Istvánné                          8761 Pacsa, Szent I. tér 28/d